Què és el Parc Ciclista del Llobregat?

És un equipament gestionat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat amb el suport dels Ajuntaments de Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat.

La instal·lació disposa de diferents espais esportius envoltats d’una zona enjardinada i d’un mòdul de serveis (lavabo i vestidors). És un circuit tancat, per garantir la seguretat de l’esportista, amb il·liuminació per facilitar la pràctica en horari nocturn.

Objectiu: fomentar l’ús de la bicicleta entre la ciutadania.

Resulta interessant per a les famílies que pretenen habituar als seus fills/es petits/es en l’ús de la bicicleta i en la pràctica de l’esport, i per a aquelles persones que volen fer possible un estil de vida i de mobilitat saludable.

El circuit

Horari

Hivern

Abonaments

A partir del dia 1 de setembre de 2020 la tramitació de l’abonament al Parc Ciclista del Llobregat ja no serà presencial, sinó que es durà a terme via web:

Com cada curs, s’hauran de renovar els abonaments a partir del setembre.

 • El pagament de la quota anual es realitzarà al moment de fer l’abonament web. El sistema de pagament serà mitjançant targeta bancària.
 • Un cop finalitzat l’abonament web, l’usuari rebrà un correu electrònic amb un codi QR en format d’imatge.
 • Aquest codi QR serà necessari per accedir a la instal·lació.
 • Per accedir a la instal·lació caldrà ser coneixedor de la normativa vigent i presentar signat el model de clàusula de recollida de dades de caràcter personal i una declaració responsable:
Torna inici

Preus

Abonament anual

Entrades puntuals

Activitats

Ús d'instal·lació i material

Torna inici

Normativa del Parc Ciclista

 • Pot accedir a la installació tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les normes d’ús.

 • No està permès fumar en tota la installació.

 • Només està permès circular en bicicleta. Es permetrà circular en patins en els horaris reservats per aquesta modalitat.

 • És obligatori portar casc, degudament cordat, per accedir a les pistes de ciclisme i BTT. També és obligatori dur roba esportiva. Es recomana l’ús de guants.

 • Cal respectar les normes de circulació:

                – Els avançaments sempre es faran pel costat esquerre i cal avisar prèviament amb la veu.

               – Està prohibit aturar-se amb la bicicleta al mig de la pista.

 • Cal respectar la installació, el mobiliari i l’entorn natural.

 • No està permesa l’entrada d’animals en tot el recinte.

 • Les persones menors de 14 anys només podran fes ús de la installació si van acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable.

 • Cal respectar l’horari de sortida del Parc (10 minuts abans del tancament).

 • La direcció no es responsabilitza dels objectes perduts. Els objectes que s’hagin recollit es guardaran a la recepció durant un màxim de 15 dies.

 • Cal respectar les indicacions del personal de la installació. L’incompliment de la normativa serà motiu d’expulsió del Parc; en cas de negativa a abandonar el recinte, s’avisarà el personal d’ordre públic.

 • L’aforament màxim dels circuits en horari lliure és de 100 ciclistes (50 de cada modalitat).

 • En cas d’accident, aviseu la persona responsable. En cas de ferida lleu es farà una cura primària. En cas de ferides greus, la persona afectada es derivarà al centre d’assistència sanitària més proper i s’avisarà els pares o tutors si és menor d’edat.

 • La direcció es reserva el dret d’admissió. Així mateix, podrà limitar l’accés dels abonats i les entrades puntuals amb motiu de l’ organització d’algun esdeveniment de caràcter excepcional.

 • La instal·lació disposa de fulls de reclamació.

 • La utilització dels diversos espais i el nombre màxim d’usuaris són responsabilitat de la persona encarregada de la instal·lació, que pot modificar aquestes condicions d’ús a fi d’aconseguir el millor desenvolupament de les activitats.

 • La direcció no es responsabilitza dels danys personals o materials que puguin patir les persones usuàries ni dels que aquestes puguin ocasionar a tercers.

 • És obligatori tenir en vigor la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme, triatló o la llicència dels Jocs Esportius Escolars del Baix Llobregat per fer ús de la instal·lació. En cas de no tenir-la, és obligatori contractar l’assegurança d’accidents.

Protocol d’ús del Parc Ciclista

Torna inici

On som?

PARC CICLISTA DEL LLOBREGAT Avinguda Baix Llobregat, s/n, Sant Joan Despí (cantonada amb carrer Sant Martí de l’Erm).

Torna inici