Coneixes la figura del Tut@r de Joc?

El Tut@r de Joc és la persona que fa d’àrbitre al Juga Verd Play, la competició dels Jocs Escolars del Baix Llobregat.

Com en totes les competicions esportives, és un element imprescindible, sense el qual  no es pot dur a terme l’activitat. En el cas dels JEE, la figura del Tut@r de Joc és encara més important ja que la seva actuació serà clau a l’hora d’assolir els objectius educatius, convivencials i de foment de  la participació que promou l’esport en edat escolar.

A continuació us mostrem les premises bàsiques sobre el perfil dels Tut@rs de Joc:

  • En categories de formació, el tut@r de joc ha de ser un educador, un transmissor de valors: ha d’ explicar als esportistes el que han fet malament i com ho haurien de corregir.
  • El Tut@r de Joc ha de ser un exemple pels jugadors/es, entrenadors/es i també pel públic,  sent una persona responsable i compromesa amb la seva tasca.
  • El Tut@r de Joc ha de tenir cura de la seva imatge (equpació tut@r de joc) i mantenir una bona actitud davant de la resta d’agents implicats durant el desenvolupament d’un partit.

Vols ser Tut@r de Joc?

Demana informació a: