Normativa de Competició i Disciplina Esportiva

Aquesta normativa està controlada i elaborada pel comitè organitzador. El responsable de vetllar perquè es compleixi és el Comitè de Competició, amb la col·laboració dels corresponents comitès tècnics. Aquest reglament serà aplicat en totes les activitats organitzades dins dels Jocs Escolars i totes les entitats i escoles que hi participin ho hauran de respectar.