Normativa tècnica: Temporada 21-22

Degut a les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia provocada per la COVID19, les competicions del curs 2021 dels JEE de tota Catalunya no van poder iniciarse, tal i com estava previst.Al següent document es presentaran totes les adaptacions normatives que s’han hagut de dur a terme per garantir una tornada a les competicions esportives escolars, amb les màximes garanties en quant a higiene i seguretat.També es facilitarà tota la informació en relació als processos d’inscripció dels equips i esportistes a les seves competicions pertinents.