Aquesta proposta és un conjunt de jornades que cerquen la formació poliesportiva dels esportistes. Cada trobada és una activitat educativa i participativa i com a tal NO hi ha classificació ni resultats.