Congrés de les dones

Des de l’any 2002, la comarca del Baix Llobregat ha celebrat un congrés de dones cada quatre anys. El 5è Congrés, realitzat l’any 2018, ha estat organitzat en set comissions de treball conduïdes per expertes en cadascuna de les matèries. Els materials de treball elaborats prèviament i la gran participació tant en les activitats precongressuals com en el propi Congrés, fan d’aquest document de conclusions una valuosa eina per a la definició i disseny de les polítiques d’igualtat a desenvolupar al territori en els propers anys.