Qui som?

El CEBLLOB és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal fomentar, promocionar i organitzar l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Organització

Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu del Baix Llobregat són l’Assemblea General i la Comissió Directiva.

L’ Assemblea General del Consell Esportiu està constituïda per les escoles, les entitats esportives i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva o hi donen suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals de gestió esportiva i Consell Comarcal.

Segons els estatuts i el reglament de règim intern del Consell Esportiu la composició de l’Assemblea és la següent:

 • Cinc representants de cada municipi de la comarca: un regidor, dos representants d’associacions o entitats i dos de centres d’ensenyament.
 • Els representants de les Federacions Esportives Catalanes que participin en l’organització dels Jocs Esportius comarcals.
 • Tres representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Per tal de garantir que la població de la comarca gaudeixi d’una oferta de pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat, és fonamental que el CEBLLOB treballi en estreta col·laboració amb tots els agents que hi intervenen:

 • Administracions públiques (Consell Català de l’Esport, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i ajuntaments).
 • Centres educatius (Departament d’Ensenyament).
 • Entitats i associacions esportives de caràcter privat.

 

Torna inici

Missió, Visió i Valors

Missió

 • Coordinar, i si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit territorial del Baix Llobregat.
 • Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar-ne les fases de competició prèvies.
 • Assessorar els ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i també els clubs, les escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l’activitat esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.
 • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport.
 • Col·laborar amb les Administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponent.
 • Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se; així com les activitats dins de l’àmbit escolar relacionades amb la formació i guarda i custòdia dels escolars.
 • Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, siguin obligatoris per al desenvolupament de les activitats, o no ho siguin, per tal d’aconseguir-ne la màxima qualitat i seguretat en l’organització.

Visió

 • Ser el referent en l´organització i dinamització d’esdeveniments esportius al Baix Llobregat.
 • Convertir-nos en un suport de referència per a joves i adults a l’hora de practicar esport i activitat física.
 • Augmentar la participació i l’hàbit d’exercitar-se físicament any rere any.
 • Ser l’òrgan de suport en gestió esportiva per a les entitats del món de l’esport al Baix Llobregat.
 • Fomentar les recomanacions de l’OMS de fer, com a mínim, 60 minuts setmanals d’activitat física entre els ciutadans d’entre 5 i 17 anys, i 150 minuts setmanals d’activitat física entre els ciutadans de 18 a 64 anys.
 • Incrementar anualment el nombre de persones participants de les activitats que desenvolupem des de l’àrea d’Esport Popular.
 • Incrementar anualment la participació de les activitats que desenvolupem des de l’àrea de Promoció.
 • Incrementar anualment el nombre de participants de les activitats que desenvolupem des de l’àrea de Formació.

Valors

 • Igualtat d’oportunitats perquè tothom tingui el mateix accés a la pràctica esportiva i l’activitat física en qualsevol edat i circumstància.
 • Esforç constant per assolir reptes enfocats al creixement personal, físic i emocional.
 • Disciplina constant per progressar i resoldre situacions complexes i canviants.
 • Empatia amb qui ens envolta com a base d’una comunitat respectuosa.
 • Companyonia per afavorir un creixement on ningú quedi enrere i on la solidaritat i la cooperació permetin superar les individualitats per assolir reptes compartits.
 • Compromís amb un mateix i amb l’entorn per dotar d’estabilitat i solvència els objectius personals i compartits.
 • Integritat amb els valors que ens defineixen i amb les accions que duem a terme.
 • Treball en equip com a eina per assolir reptes que, sols, mai podríem aconseguir.
 • Tolerància a la diferència com a eina de creixement entorn la multiculturalitat i les diferències interpersonals.
 • Curiositat com a motor de l’aprenentatge constant, per aconseguir ser sempre la millor versió de nosaltres mateixos.
 • Resiliència per reforçar la nostra capacitat d’adaptació a un entorn cada cop més canviant.
Torna inici

President

Salva Valls i Cuello

Salvador Valls i Cuello

Comissió directiva

COMISSIÓ DIRECTIVA

Montserrat Zamora Angulo Vice-presidenta zona est
Mª Antonia Barragan Prieto Vice-presidenta zona sud
Débora Garcia Barrios Secretària
Víctor Flores Echavarri Tresorer
Natàlia Zapatero Mas Vocal
Enrique Vanacloy Valiente Vocal
Valentí Santos Gallego Vocal
Sílvia Sánchez Moreno Vocal
Oscar Rodríguez Andreu Vocal
José Antonio González Bartrina Vocal
Cristina Dalmau Cerdà Vocal
Joan Rodríguez Ayma Vocal
Ramón Banús Quesada Vocal
Torna inici

Eva Calbó

Gerència i Secretaria Tècnica

93 685 20 39 (ext.1)

Míriam Medrán

Dep. d’Atenció a les Entitats Esportives

676 621 829

Carlos Sallés

Dep. Informàtica

93 685 20 39 (ext. )

Sara Mejías

Dep. Administració i Comptabilitat

93 685 20 39 (ext.1)

Rubén Naranjo

Escola Tut@rs de joc i Comité Juga Verd Play

93 685 20 39 (ext.6)

Alex Hernández

Coordinador Programes Centres Educatius i Esports individuals

93 685 20 39 (ext.4)

Alex Gómez

Esports col·lectius – Comitè de competició

93 685 20 39 (ext.3)

Rocío Toré

Coordinadora Jocs Esportius Escolars i Esport Popular

93 685 20 39 (ext.5)

Héctor Segura

Formació

93 685 20 39 (ext.2)

José T. Valverde

Formació professorat i Disseny gràfic

93 685 20 39 (ext. )

Roger Bermusell

Equip tècnic esport educatiu 360

93 775 00 50 (Ext.5899)

Nuria Partida

Tècnica suport PCEE

648 47 75 49 / 93 685 20 39 (Ext. 6)