Qui som?

El CEBLLOB és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal fomentar, promocionar i organitzar l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Organització

Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu del Baix Llobregat són l’Assemblea General i la Comissió Directiva.

L’ Assemblea General del Consell Esportiu està constituïda per les escoles, les entitats esportives i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva o hi donen suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals de gestió esportiva i Consell Comarcal.

Segons els estatuts i el reglament de règim intern del Consell Esportiu la composició de l’Assemblea és la següent:

 • Cinc representants de cada municipi de la comarca: un regidor, dos representants d’associacions o entitats i dos de centres d’ensenyament.
 • Els representants de les Federacions Esportives Catalanes que participin en l’organització dels Jocs Esportius comarcals.
 • Tres representants del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Per tal de garantir que la població de la comarca gaudeixi d’una oferta de pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat, és fonamental que el CEBLLOB treballi en estreta col·laboració amb tots els agents que hi intervenen:

 • Administracions públiques (Consell Català de l’Esport, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i ajuntaments).
 • Centres educatius (Departament d’Ensenyament).
 • Entitats i associacions esportives de caràcter privat.

 

Torna inici

Missió, Visió i Valors

Missió

És una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal fomentar, promocionar i organitzar l’activitat física i esportiva amb valors a la comarca del Baix Llobregat. Per aconseguir-ho, coordina totes les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit territorial de la comarca i col·labora amb administracions públiques (ajuntaments, Consell Comarcal,  Consell Català de l’Esport i Diputació de Barcelona), centres educatius i entitats esportives per millorar l’activitat esportiva del territori i proposar iniciatives que la fomentin. A més, organitza cursos de formació amb l’objectiu d’aconseguir la millora qualitativa del personal tècnic esportiu del territori. La missió final de l’entitat sobre la que es sostenen totes aquestes pràctiques és conscienciar a la ciutadania del Baix Llobregat de que l’activitat física, a més de reportar grans beneficis a nivell de salut física i mental és una gran eina per educar en valors.

Visió

El Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) aspira a :

 • Excel·lir en el màxim compromís de promoure l’educació en valors a través de l’esport a la comarca del Baix Llobregat.
 • Fomentar l’activitat física i els hàbits saludables, tant en horari escolar com en el temps de lleure de la ciutadania en general.
 • Convertir-se en una entitat referent de la comarca alhora de promoure esports amb valors, a partir del treball en dues àrees: formació i promoció, incrementant anualment el nombre de persones participants en les activitats d’ambdues àrees.
 • Ser l’òrgan de suport en gestió esportiva per a joves, adults i entitats del món de l’esport al Baix Llobregat.
 • Ser el referent en l´organització i dinamització d’esdeveniments esportius al Baix Llobregat.
 • Augmentar el nivell de pràctica esportiva de la ciutadania fomentant les recomanacions de l’OMS de fer, com a mínim, 60 minuts setmanals d’activitat física entre els ciutadans i ciutadanes d’entre 5 i 17 anys, i 150 minuts setmanals d’activitat física entre la ciutadania de 18 a 64 anys.

Valors

El Consell fa seus els valors inherents a la pràctica esportiva, especialment:

 • L’esforç constant, per assolir reptes enfocats al creixement personal, físic i emocional.
 • Empatia, per aconseguir crear una comunitat respectuosa.
 • Companyonia, per assolir reptes compartits afavorint un creixement comú on la solidaritat i la cooperació permetin superar les individualitats.
 • Compromís amb un mateix i amb l’entorn, per dotar d’estabilitat i solvència els objectius personals i compartits.
 • Integritat, per ser coherents amb els valors que ens defineixen i amb les accions que duem a terme.
 • Treball en equip, per assolir reptes que, sols, mai podríem aconseguir.
 • Tolerància, per aprendre de la diferència en un entorn multicultural amb múltiples diferències interpersonals.
 • Curiositat, com a motor de l’aprenentatge constant, per aconseguir ser sempre la millor versió de nosaltres mateixos
 • Resiliència, per reforçar la nostra capacitat d’adaptació a un entorn cada cop més canviant.
 • La igualtat d’oportunitats, perquè tothom tingui el mateix accés a la pràctica esportiva i l’activitat física en qualsevol edat, condició i circumstància.
Torna inici

President

Salva Valls i Cuello

Salvador Valls i Cuello

Comissió directiva

COMISSIÓ DIRECTIVA

Montserrat Zamora Angulo Vice-presidenta zona est
Mª Antonia Barragan Prieto Vice-presidenta zona sud
Débora Garcia Barrios Secretària
Víctor Flores Echavarri Tresorer
Natàlia Zapatero Mas Vocal
Enrique Vanacloy Valiente Vocal
Valentí Santos Gallego Vocal
Sílvia Sánchez Moreno Vocal
Oscar Rodríguez Andreu Vocal
José Antonio González Bartrina Vocal
Cristina Dalmau Cerdà Vocal
Joan Rodríguez Ayma Vocal
Ramón Banús Quesada Vocal
Torna inici

Eva Calbó

Gerència i Secretaria Tècnica

93 685 20 39 (ext.1)

Míriam Medrán

Dep. d’Atenció a les Entitats Esportives

676 621 829

Carlos Sallés

Dep. Informàtica

93 685 20 39 (ext. )

Sara Mejías

Dep. Administració i Comptabilitat

93 685 20 39 (ext.1)

Rubén Naranjo

Escola Tut@rs de joc i Comité Juga Verd Play

93 685 20 39 (ext.6)

Alex Hernández

Coordinador Programes Centres Educatius i Esports individuals

93 685 20 39 (ext.4)

Alex Gómez

Esports col·lectius – Comitè de competició

93 685 20 39 (ext.3)

Rocío Toré

Coordinadora Jocs Esportius Escolars i Esport Popular

93 685 20 39 (ext.5)

Héctor Segura

Formació

93 685 20 39 (ext.2)

José T. Valverde

Formació professorat i Disseny gràfic

93 685 20 39 (ext. )

Roger Bermusell

Equip tècnic esport educatiu 360

93 775 00 50 (Ext.5899)

Nuria Partida

Tècnica suport PCEE

648 47 75 49 / 93 685 20 39 (Ext. 6)