Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)

La URL per poder accedir a l’aplicació informàtica del PCEE és: http://esportfederat.cce.extranet.gencat.cat.

Des d’aquí es podrà fer la previsó d’activitats, la memòria i la renovació del PCEE.

Podeu descarregar-vos la presentació de la reunió d’inici de curs amb els centres del Baix Llobregat celebrada el dimecres 8 de juny del 2021, amb les recomanacions generals del destí de l’ajut del PCEE: Presentació reunió d’inici de curs del PCEE 22-23 CEBLLOB

Per a més informació contacteu amb cristina@cebllob.cat 


El preu final per participant en el programa del PCEE (esportistes de 0 a 18 anys nascuts fins l’any 2004 inclòs, i repetidors) serà de 7,11€ (només activitats i modalitats esportives sense competició).

Com introduïm les dades dels esportistes del PCEE?

Què fem en cas d’accident? Enguany seguirem amb el procediment de trucar per avisar de l’accident al telèfon d’atenció 24hores (938 895 388) on s’indicarà el centre mèdic concertat on dirigir-se per rebre assistència mèdica: Protocol d’actuació en cas d’accident.

Així mateix, us informem que el Consell Esportiu del Baix Llobregat manté per aquest curs la línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats socioeconòmiques de la comarca, amb el fons de contingència social de 20.000 € per tal d’atendre el cost de la quota d’inscripció d’aquells infants i joves del Pla Català d’Esport a l’Escola que més ho necessitin, prèvia sol·licitud i valoració del professor d’Educació física i del Consell Esportiu. La sol·licitud d’adhesió també es realitza a través de l’aplicatiu del PCEE.

Si voleu podeu consultar la memòria de centres adscrits al PCEE durant els darrers cursos: