GESTIÓ I REGULARITZACIÓ:

El Consell Esportiu del Baix Llobregat  pren com a empresa de referència en l’assessorament a entitats esportives a GEMPRO, a tal efecte li derivarà aquelles entitats que vulguin iniciar el procés de regularització i aquesta oferirà els següents paquets de serveis, que haurà d’abonar directament l’entitat a GEMPRO:

 • PAQUET 1: Regularització i/o actualització de documents relacionats amb el registre: estatuts, juntes directives.
 • PAQUET 2: Regularització/actualització/alta d’altres documents i aspectes importants previs al procés de regularització: actualització declaració censal i certificat digital.
 • PAQUET 3: Assessorament per a la regularització del funcionament intern (règim intern): actes junta, actes d’assemblea i registre d’actes.
 • PAQUET 4: Gestió fiscal i comptable
 • PAQUET 5: Gestió laboral
 • PAQUET 6: Gestió del voluntariat
 • PAQUET 7: Adequació a la legislació de protecció de dades

Preus dels paquets:

 • PAQUET 1 i 2: 700€ + IVA (si només es desitja un dels dos paquets, s’ajustarà el preu).
 • PAQUET 3: 700€ + IVA.
 • PAQUET 4: 1.500€ + IVA/any.
 • PAQUET 5: 15,25€ + IVA per nòmina / 20€ + IVA per alta / 20€ + IVA per crida.
 • PAQUET 6: 900€ + IVA.
 • PAQUET 7: 1.200€ + IVA per adequació i entitat.

Amb el patrocini de: