El Consell Esportiu del Baix Llobregat obre una línia d’acompanyament i suport tècnic a les entitats perquè tinguin tota la informació necessària i disposin dels mitjans i recursos per ajudar-les en el seu dia a dia.

Modificació de la Reforma Fiscal

A la vostra disposició la presentació de la sessió informativa sobre la gestió de les obligacions fiscals i comptables a les ESAL a càrrec del Sr. Marcos Reinado.
Gestió obligacions fiscals i comptables ESAL

Guia pràctica del model 347 

Fitxer excel de recollida de dades: MODEL 347

Impost de societats: què he de saber? Més info a:
Impost de societats.

Les 10 claus per complir amb la llei de transparencia Més info a:
Les 10 claus:

Llei de transparència catalana: què és i a quines entitats obliga? (part I) Més info a:
Llei de transparència catalana: (part I)

Llei de transparència catalana: a què obliga les entitats? (part II) Més info a:
Llei de transparència catalana: (part II)

Presentació sessió informativa organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat “Les entitats del Tercer Sector davant la reforma fiscal i del mecenatge” a càrrec de la Sra. Dolors Martínez (9 de febrer de 2015)
Entitats del 3r Sector davant la reforma fiscal

Us podeu descarregar la presentació de la sessió informativa sobre la gestió de les relacions laborals i del voluntariat a les entitats esportives a càrrec del Sr. Marcos Reinado
Gestió de les relacions laborals i del voluntariat

Guia creada pel Consell Català de l’Esport que orienta i assessora en la creació, funcionament, deures i obligacions de les entitats esportives de Catalunya, i actualitzada amb les novetats relacionades amb l’impost de societats.
Guia per a entitats esportives de Catalunya

Annex informatiu de l’Impost de Societats (IS) i les entitats sense ànim de lucre (ESAL).
Annex

Full de reemborsament de despeses

Document de compromís entre entitat i voluntariat

Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris? Més informació a:
Xarxanet – Entitats i voluntaris de Catalunya

Document d’informació sobre la naturalesa jurídica del personal que presta serveis en les entitats esportives de Catalunya
Informació a les entitats esportives

Carta signada pel Secretari General de l’Esport, el Sr. Ivan Tibau i Ragolta, a setembre de 2014
Carta Sr Tibau – 1 de setembre 2014

Document del Govern Central “Estudio sobre la actividad desarrollada en los clubs y entidades Deportivas sin ánimo de lucro”.
Info CSD, setembre 2014

Carta signada pel Secretari General de l’Esport, el Sr. Ivan Tibau i Ragolta, a febrer de 2014.
Carta Sr Tibau – 28 de febrer 2014

Carta del Sr. Ivan Tibau i Ragolta, Secretari General de l’Esport i el Sr. David Moner, President de la UFEC
26 de setembre de 2013. Carta UFEC- SGE

Us podeu descarrager la presentació de la sessió informativa adreçada a entitats esportives del passat dimecres 10 de juliol.
La gestió de les persones als clubs esportius

Informe relatiu a la problemàtica suscitada arrel de les inspeccions de treball i seguretat social als clubs i entitats esportives catalanes
Informe CEBLLOB. 21 de juny de 2013

Comunicat a les entitats esportives envers les actuacions de la Inspecció de treball i seguretat social
Instruccions Seguretat Social

Consulta vinculant: Remuneració àrbitres y técnics

Carta del Sr. Ivan Tibau i Ragolta, Secretari General de l’Esport i el Sr. David Moner, President de la UFEC
28 de maig de 2013

Xerrada referent a les inspeccions de la seguretat social
Presentació UFEC