El Consell Esportiu anirà penjant en aquesta secció tota la informació sobre les jornades formatives adreçades als Dinamitzadors/es dels Centres d’Educació del Baix Llobregat adscrits al Pla Català d’Esport a l’Escola.