INSCRIPCIONS


 

  •  Regidors d’esports, tècnics municipals d’esports, directius d’entitats/clubs, coordinadors entitats/clubs, Tècnics esportius (entrenadors / monitors), Professorat d’Educació Física, gerents d’empreses esportives, familiars d’esportistes, esportistes (+8anys):  inscripcions