Dossier JUGA VERD PLAY INDIVIDUAL

La present proposta contempla per una banda l’autoavaluació dels i de les esportistes (4 ítems), la valoració de les famílies (1 ítem) i la valoració dels entrenadors/entrenadores (7 ítems) tant dels entrenaments com de la competició.

Aquestes valoracions es recullen a través d’una aplicació informàtica i es tradueixen en un futur informe de cadascun dels esportistes.

Per una altra banda, aquesta proposta es complementa amb una classificació paral·lela que s’extrau del marcador col·lectiu obtingut el dia de la competició mitjançant la mitja de la puntuació obtinguda per tots els esportistes individuals de la mateixa categoria o la mitja de la puntuació de totes les parelles, trios i grups de l’entitat quan correspongui.

DOSSIER JUGA VERD PLAY

APP JUGA VERD PLAY INDIVIDUAL

DECÀLEGS JUGA VERD PLAY INDIVIDUAL

Decàleg Esportistes

Decàleg Tècnics

Decàleg Famílies

Decàleg Tutors/es de joc

Decàleg Junta Directiva