Què és el Baix Dance?

És una jornada oberta per a entitats esportives, escoles de dansa i centres educatius del Baix Llobregat, que pretén fer mostra del treball creatiu a través de l’expressió corporal, el moviment i la dansa.

Objectiu

Garantir el bon desenvolupament de valors, premiant el gaudiment, el show, el treball en equip, l’execució i la composició de les coreografies.

Dirigit

A nens/es nascuts/des entre el 2017 i el 2005.

La participació està oberta a tothom, excepte a els/les participants de gimnàstica aeròbica, gimnàstica rítmica, patinatge artístic i gimnàstica artística, sempre i quan no presentin una actuació pròpia del que marca la normativa d’aquestes modalitats esportives.

 Tots els esportistes, entrenadors i delegats participants en competició comarcal hauran de tenir tramitada la llicència dels JEEC a través del programa informàtic Playoff.

Valor afegit

La participació d’un jurat, que a través de la seva experiència i entusiasme, donaran reconeixement a cada coreografia en funció de 5 criteris, valorats amb una puntuació entre l’1 i el 3 en cada cas. Aquests criteris són:

  • Gaudiment: Entès com el “bon rotllo”, on es valora els aspectes d’energia, entusiasme i seguretat com a grup.
  • Show: Entès com “l’espectacularitat de la coreografia”, on es valora la posada en escena, la dramatització, la originalitat, l’expressió, la musicalitat, i el vestuari.
  • Execució: Entès com a la “riquesa del moviment”, on posa accent a la tècnica, sincronització i coordinació del grup.
  • Composició: Entès com “la recepta” de la coreografia, on es valora les formacions entre els participants, la quantitat de moviments per temps musicals i el conjunt de la temàtica.
  • Complicitat: Entesa com “les emocions del grup”, on es valora les interaccions, la cooperació i el bon estar entre els membres.

Què necessita una bona coreo?

Grups entre 2 i 26 participants.
– La duració de la peça musical sigui entre 1:30 min i 3:30 min (tallada i a la velocitat adequada).
– Una tria de cançons que no tinguin un llenguatge obscè, masclista i irrespectuós ni gestos i moviments inapropiats.

Per més info: alex@cebllob.cat