• Pot accedir a la installació tothom qui compleixi els requisits d’entrada i les normes d’ús.

 • No està permès fumar en tota la installació.

 • Només està permès circular en bicicleta. Es permetrà circular en patins en els horaris reservats per aquesta modalitat.

 • És obligatori portar casc, degudament cordat, per accedir a les pistes de ciclisme i BTT. També és obligatori dur roba esportiva. Es recomana l’ús de guants.

 • Cal respectar les normes de circulació:

                – Els avançaments sempre es faran pel costat esquerre i cal avisar prèviament amb la veu.

               – Està prohibit aturar-se amb la bicicleta al mig de la pista.

 • Cal respectar la installació, el mobiliari i l’entorn natural.

 • No està permesa l’entrada d’animals en tot el recinte.

 • Les persones menors de 14 anys només podran fes ús de la installació si van acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable.

 • Cal respectar l’horari de sortida del Parc (10 minuts abans del tancament).

 • La direcció no es responsabilitza dels objectes perduts. Els objectes que s’hagin recollit es guardaran a la recepció durant un màxim de 15 dies.

 • Cal respectar les indicacions del personal de la installació. L’incompliment de la normativa serà motiu d’expulsió del Parc; en cas de negativa a abandonar el recinte, s’avisarà el personal d’ordre públic.

 • L’aforament màxim dels circuits en horari lliure és de 100 ciclistes (50 de cada modalitat).

 • En cas d’accident, aviseu la persona responsable. En cas de ferida lleu es farà una cura primària. En cas de ferides greus, la persona afectada es derivarà al centre d’assistència sanitària més proper i s’avisarà els pares o tutors si és menor d’edat.

 • La direcció es reserva el dret d’admissió. Així mateix, podrà limitar l’accés dels abonats i les entrades puntuals amb motiu de l’ organització d’algun esdeveniment de caràcter excepcional.

 • La instal·lació disposa de fulls de reclamació.

 • La utilització dels diversos espais i el nombre màxim d’usuaris són responsabilitat de la persona encarregada de la instal·lació, que pot modificar aquestes condicions d’ús a fi d’aconseguir el millor desenvolupament de les activitats.

 • La direcció no es responsabilitza dels danys personals o materials que puguin patir les persones usuàries ni dels que aquestes puguin ocasionar a tercers.

 • És obligatori tenir en vigor la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme, triatló o la llicència dels Jocs Esportius Escolars del Baix Llobregat per fer ús de la instal·lació. En cas de no tenir-la, és obligatori contractar l’assegurança d’accidents.