tira pla promocio

Lloc: Al propi centre educatiu.

Dies: A concertar amb el Consell Esportiu.

Grups: Per classe.

Proposta: Horari lectiu i possible continuïtat en horari no lectiu.

Inscripció i preu è El preu per sessió d’una hora serà de 35€.

En el cas dels centres del PCEE tindran l’opció de descomptar-ho de l’ajut econòmic concedit (màxim de 3 sessions subvencionables per centre).

Tots els plans de promoció excepte el de beisbol es formalitzaran a través de paula@cebllob.cat.

Pel que fa al pla de promoció de beisbol es farà mitjançant promobeisbol@cebllob.cat, enviant el full d’inscripció.

Per descarregar-vos el full d’inscripció feu click aquí.