Tallers de Promoció Esportiva per a CEE i USEE

Les jornades sorgeixen com una necessitat d’inclusió social. Demanoenmano realitza una activitat en la qual s’interrelacionen diversos grups, aquests es poden compondre de diversos col·lectius de persones, per exemple, un centre especial i un institut o escola.

L’associació estableix una relació de comunicació entre els centres especials i els ordinaris.

L’activitat consisteix a crear diferents estacions esportives en les quals interaccionen les persones assistents, dividides en grups equivalents en la seva major mesura (50% de persones amb diversitat funcional i 50% de persones sense ella).

Si la jornada es destina a una entitat educativa ordinària i una o varies entitats especials els objectius són la visibilitat del col·lectiu amb diversitat funcional i la mostra del potencial dels col·lectius de la discapacitat intel·lectual i la salut mental.

Les inscripcions es realitzaran enviant un email a: alex@cebllob.cat.

A continuació us adjuntem tota l’oferta de tallers disponibles.