Informació relativa a la represa de l’activitat esportiva

Tal i com vàrem finalitzar les activitats el curs anterior, aquest mes de setembre es presenta condicionat per la pandèmia de la Covid-19. Fet pel qual les activitats habituals dels ciutadans i ciutadanes es veuran alterades i modificades del seu normal funcionament.
De la mateixa manera la pràctica esportiva, en aquest període de represa després de l’aturada de vacances d’estiu, s’ha de realitzar seguint unes mesures i directrius.