La regulació emocional és la capacitat d’emprar les emocions de manera adient. Ens permet:

– Potenciar les emocions agradables.
– Gestionar les emocions desagradables.

Alguns dels efectes d’una bona regulació emocional són:

  • La percepció d’autoeficàcia: Autoestima
  • Capacitat per a connectar amb els altres: Assertivitat
  • Facilita la solució constructiva de problemes = Benestar subjectiu

Per treballar la regulació emocional, existeixen diferents estratègies. Setmanalment detallarem cadascuna d’elles i proposarem una acció per treballar-les:

esquema timing (2)

  • BLOC 1 – Estratègies per a evitar la reactivitat

Infografies explicatives aquí.

  • BLOC 2 – Estratègies per a la reavaluació

Infografies explicatives aquí.

  • BLOC 3 – Estratègies per a canviar la situació

Infografies explicatives aquí.