Què és el Nou Baix Dance?

E?s una jornada oberta per a entitats esportives, escoles de dansa i centres educatius del Baix Llobregat, que prete?n fer mostra del treball creatiu a trave?s de l’expressio? corporal, el moviment i la dansa.

Donades les circumsta?ncies actuals de pande?mia, hem volgut REinventar-nos per facilitar la participacio? en casos de confinament. Aixo? ens permet respectar la filosofia de cada entitat i centres que vulguin participar en un model hi?brid, on te? cabuda la participacio? presencial i la virtual.

Objectiu

Garantir el bon desenvolupament de valors, premiant el gaudiment, el show, el treball en equip, l’execucio? i la composicio? de les coreografies.

Dirigit

Tant a infants entre els 6 i 12 anys, com a adolescents entre els 13 i 18 anys.

*Excepcionalment en casos que alguna entitat, escola de dansa o centre educatiu volgue?s presentar algun grup de l’etapa d’infantil, s’admeten grups d’infants de 5 anys.

Informació

DATA: Dissabte 18 de desembre de 2021

HORA: 09:30h a 13:30h *L’horari pot fluctuar en funcio? del nombre d’inscripcions.

LLOC: Parc Esportiu del Llobregat Avinguda del Baix Llobregat s/n, Cornellà de Llobregat 08940. L’escenari sera? el terreny de joc de la pista poliesportiva (no hi ha limitacio? d’espai).

Com podem inscriure'ns?

A trave?s del formulari d’inscripcio? i abans del divendres 12 de desembre de 2021 com a data màxima.
A me?s, la mu?sica i la gravacio? de l’actuacio? s’hauran d’enviar mitjanc?ant la pa?gina web: www.wetransfer.com al correu electro?nic alex@cebllob.cat independentment de la modalitat triada (presencial o virtual).

Data li?mit d’inscripcio?: Divendres 12 de desembre de 2021. La inscripcio? e?s gratui?ta.

Per participar tot esportista, haura? de tenir l’asseguranc?a esportiva tramitada pel curs 2021 – 2022, a trave?s del PCEE o dels JEEC.
*En el cas que no disposeu d’assegurança via PCEE o JEEC i en tingueu una contractada mitjançant la vostra AFA o amb qualsevol altra companyia asseguradora, podreu participar-hi sempre que us poseu en contacte amb alex@cebllob.cat (93 685 20 39 Ext. 2) per contrastar que les condicions de la vostra pòlissa tenen les càpsules adients.

Valor afegit

La participacio? d’un jurat, que a trave?s de la seva experie?ncia i entusiasme, donaran reconeixement a cada coreografia en funcio? de 5 criteris, valorats amb una puntuacio? entre l’1 i el 3 en cada cas. Aquests criteris so?n:

? Gaudiment: Ente?s com el “bon rotllo”, on es valora els aspectes d’energia, entusiasme i seguretat com a grup.

?  Show: Ente?s com “l’espectacularitat de la coreografia”, on es valora la posada en escena, la dramatitzacio?, la originalitat, l’expressio?, la musicalitat, i el vestuari.

?  Execucio?: Ente?s com a la “riquesa del moviment”, on posa accent a la te?cnica, sincronitzacio? i coordinacio? del grup.

?  Composicio?: Ente?s com “la recepta” de la coreografia, on es valora les formacions entre els participants, la quantitat de moviments per temps musicals i el conjunt de la tema?tica.

?  Complicitat: Entesa com “les emocions del grup”, on es valora les interaccions, la cooperacio? i el bon estar entre els membres.

Col·labora amb:

Per la Marató tv3

Què necessita una bona coreo?

Grups entre 2 i 26 participants.
– La duracio? de la pec?a musical sigui entre: 1:30 min i 3:30 min (tallada i a la velocitat adequada).
– Una tria de canc?ons que no tinguin un llenguatge obsce?, masclista i irrespectuo?s ni gestos i moviments inapropiats.

Organitzacions d'entrada i sortides de grups

Hi haurà dos accessos diferents: una entrada per participants i tècnics/ques i un accés per a públic amb reserva d’entrades. Abans de la jornada, es facilitarà la informació on es detallarà l’horari i gestió d’espais.
*És important que els participants vinguin amb el vestuari posat, per permetre l’agilitat a l’hora de fer les entrades i sortides de la instal·lació.

Ordre d'actuacions

L’ordre d’actuacions es publicara? el dimarts 14 de desembre a la web del Consell Esportiu del Baix Llobregat (www.cebllob.cat) i es fara? arribar per correu electro?nic als responsables dels grups participants.

Per més info: alex@cebllob.cat