e-sports del Baix

e-sports del Baix

Participa en el projecte e-sports del Baix, aprenem com cal per jugar en digital. Aquesta proposta, que de moment serà una prova pilot, vol imitar el que podria ser una competició d’e-sports organitzada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat, però en un curt termini de temps.

e-sports del Baix Gomez

Participa en la nova proposta de model d’e-sports, “e-sports del Baix“. Aquesta proposta, que de moment serà una prova pilot, vol imitar el que podria ser una competició d’e-sports organitzada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat, però en un curt termini de temps. e-sports del Baix és una alternativa a les competicions d’e-sports actuals amb la…