Convocatòria d’ajudes per a les actuacions d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables a Catalunya

RESUM DE LA RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts al Programa per a actuacions per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fons d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el…