El DAEE ja està atenent consultes i presenta les primeres formacions

El curs 2022-23, ja ha iniciat pel Departament d’Atenció a les Entitats Esportives del Baix Llobregat (DAEE), que continua donant suport a totes les entitats, clubs esportius i ajuntaments de la comarca, amb l’objectiu de formar-los i informar-los de totes les qüestions relacionades amb l’àmbit de la gestió esportiva. El servei gratuït d’assessorament i la…

El calendari de les obligacions fiscals i comptables de les entitats esportives

Tot i que hi ha nombroses excepcions, els impostos als que habitualment han d’enfrontar-se les entitats són: L’Impost que grava la diferència entre els ingressos i les despeses meritades durant l’exercici econòmic o IMPOST DE SOCIETATS (IS). L’impost que grava les transaccions de béns i serveis o IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA). L’impost que grava les RENDES…