Jocs Esportius Escolars: any de gran participació, valors i compromís educatiu

Durant el curs escolar 2023-2024 hem tingut un total de 12.659 participants en el programa de Jocs Esportius Escolars (JEE) repartits entre esportistes, entrenadors/es, delegats/des, tut@rs de joc i tutors/es de grada. Una xifra que reflecteix la bona dinàmica dels jocs escolars a la nostra comarca així com d’altres programes d’esport escolar impulsats des del Consell Esportiu.