Resolució PRE/3548/2022, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris

DISPOSICIONS – DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA – CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT RESOLUCIÓ PRE/3548/2022, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de les mesures de suspensió…