Informació Fase Sector

La Unió de Consells Esportius de Catalunya i l’agrupació territorial de Consells Esportius de Barcelona organitzen les competicions supracomarcals on els equips Consells Esportius intercanvien experiències amb equips d’altres comarques. Aquestes fases supracomarcals es divideixen en dos grans blocs a nivell d’esports d’equip:

Fase Sector
Trobades i Finals Nacionals