Informació Fase Sector

La Unió de Consells Esportius de Catalunya i l’agrupació territorial de Consells Esportius de Barcelona organitzen les competicions supracomarcals on els equips Consells Esportius intercanvien experiències amb equips d’altres comarques. Aquestes fases supracomarcals es divideixen en dos grans blocs a nivell d’esports d’equip:

Fase Sector
Trobades i Finals Nacionals

Campanya Jo sempre hi guanyo

Els valors se situen per sobre dels resultats en el model esportiu presentat pels Consells Esportius de Catalunya

La proposta, que es difondrà a través de la campanya “Jo sempre hi guanyo”, vol fer de l’activitat física una eina per a la inclusió i promoure la democratització real de l’esport